Calea usoara

să vă restituiți taxele!

Termeni și Condiții

 1. General

Bine ați venit pe pagina noastră. Acești Termeni și Condiții („T&C”) stabilesc termenii și condițiile în baza cărora Unitrust Finance, Inc (sub denumirea comercială RT Tax) („noi”) vom oferi pregătirea declarațiilor de venituri și/sau servicii conexe către Client („dumneavoastră”).

Acești T&C împreună cu contractul de furnizare a serviciilor de rambursare a taxelor semnat de dumneavoastră („Contract”) se aplică utilizării serviciilor oferite de noi. Prin utilizarea oricăruia din serviciile noastre, sunteți de acord cu acești T&C precum și cu Contractul. Dacă nu sunteți de acord cu T&C, nu vă vom putea oferi serviciile noastre. Pentru orice întrebări privind acești T&C, Contractul și/sau serviciile noastre, vă rugăm să ne contactați la info@rttax.com.

 1. Servicii

RT Tax este un furnizor de servicii online care oferă servicii de rambursare a taxelor precum și servicii conexe din țări străine (Marea Britanie, Irlanda, SUA, Norvegia, Danemarca, Olanda, Austria), în scopul recuperării impozitului pe venit personal datorat în urma muncii în străinătate, sau în baza altor temeiuri.

Utilizarea serviciilor RT Tax este permisă persoanelor cu vârsta peste 18 ani și care pot încheia un contract în mod legal.

Serviciile noastre sunt supuse unei taxe pentru servicii, conform prevederilor acestor T&C (pentru mai multe informații, consultați secțiunea 9 din aceste T&C) și ale Contractului.

 1. Furnizarea de documente

Pentru a începe procesarea rambursării taxelor, Clientul trebuie să semneze un Contract cu noi și să ne furnizeze informațiile respective, adică să depună formularele furnizate de către noi (formulare în format hârtie sau formulare de informare online) și să ne furnizeze documentele (originale și copii) necesare pentru finalizarea rambursării taxelor. Vă rugăm să țineți cont de faptul că trebuie să ne furnizați numărul contului dumneavoastră bancar și alte detalii specificate în formularele respective, deoarece taxele rambursate (din care se va scădea taxa pentru serviciile noastre) vor fi transferate în contul bancar al dumneavoastră sau va fi achitat prin alte metode de plată (pentru mai multe informații, consultați secțiunea 5 din T&C).

Pentru Clienții care solicită rambursarea taxelor din SUA: deoarece taxele rambursate (din care se va scădea taxa pentru serviciile noastre) vor fi transferate către cardul Payoneer, Inc, dumneavoastră trebuie să vă înregistrați pentru și să obțineți cardul Payoneer, Inc. Noi vom putea începe procesul de rambursare a taxelor numai după înregistrarea dumneavoastră. Puteți găsi formularul tip pentru cardul Payoneer, Inc la:  www.payoneer.com.

Formularele și lista documentelor necesare sunt diferite, în funcție de țară. Puteți găsi modelul de Contract, împreună cu setul de formulare specifice și lista documentelor necesare, selectând țara corespunzătoare din bara de meniu din partea superioară a paginii principale a website-ului www.rttax.com.

Setul de documente completate trebuie furnizat către RT Tax în format pe hârtie, prezentându-le la biroul reprezentantului regional al RT Tax sau trimițându-le biroului corespunzător prin poștă. Puteți găsi adresele de contact pentru livrare selectând țara respectivă din bara de meniu în partea superioară a paginii principale a acestui website.

Pentru Clienții care solicită rambursarea taxelor din SUA: ca alternativă la mijloacele menționate mai sus, puteți transmite setul de documente prin e-mail sau prin contul online pe care puteți să vi-l creați pe website-ul nostru.

 1. Contul clientului

Numai Clienții care solicită recuperarea taxelor din SUA își pot crea cont pe website-ul nostru („Contul”) din proprie inițiativă și înainte de transmiterea documentelor. În orice caz, nu este obligatoriu pentru Clienții care solicită recuperarea taxelor din SUA să-și creeze un Cont înainte de transmiterea documentelor (deoarece au posibilitatea să aducă documentele direct la noi sau să ni le trimită prin poștă).

De fiecare dată după ce primim un set de documente completate de Clientul nostru, noi creăm un Cont pentru acest Client (exceptând cazul mai sus menționat, pentru Clienții care solicită recuperarea taxelor din SUA, dacă aceștia și-au creat deja un Cont din proprie inițiativă). Noi îi vom oferi informațiile de conectare la Cont. Acest lucru vă permite să monitorizați starea procesului de recuperare a taxelor. Clienții care solicită recuperarea taxelor din SUA pot, de asemenea, să furnizeze setul de documente prin Cont, însă această opțiune nu este posibilă pentru Clienții care solicită recuperarea taxelor din alte țări străine.

Contul este gratuit.

La crearea/utilizarea Contului și a serviciilor RT Tax, sunteți obligat/ă să respectați următoarele reguli:

Datele pentru profil specificate trebuie să fie corecte, complete și trebuie să fie actualizate mereu. Nu sunt permise înregistrări multiple;

Este interzisă furnizarea parolei dumneavoastră unei alte persoane sau utilizarea unui nume de utilizator și parola altor persoane. Datele de conectare (inclusiv parola) trebuie păstrate confidențiale. Sunteți obligat/ă să luați măsurile adecvate pentru a preveni utilizarea neautorizată a Contului. În cazul în care persoane terțe au avut acces la datele de autentificare în cont, datele de acces trebuie schimbate imediat.

Vă puteți șterge Contul în orice moment, fără a justifica acest lucru;

Nu vă angajați în nici un fel de activitate care este sau care include materiale care:

 1. Procesul de rambursare a taxelor

După ce Clientul trimite toate documentele necesare către RT Tax sau către reprezentantul regional RT Tax, toate documentele sunt transferate către biroul de prelucrare RT Tax. Pentru Clienții care solicită recuperarea taxelor din SUA: biroul de prelucrarea RT Tax începe prin completarea documentelor Clientului numai după ce clientul s-a înregistrat pentru cardul Payoneer, Inc.

După ce biroul de prelucrare RT Tax primește documentele, Clientul primește o notificare pe e-mail, prin care este informat despre suma estimată ca fiind recuperabilă. (Dacă nu primiți o astfel de notificare, vă rugăm să contactați RT Tax la info@rttax.com).

După aceea, toate documentele sunt analizate de specialiști RT Tax și se transmit declarațiile de recuperare a taxelor către autoritățile fiscale.

După ce se primește suma recuperată, RT Tax informează Clientul (prin e-mail) despre faptul că taxele recuperate au fost transferate în contul bancar furnizat de Client, sau în cazul Clienților care solicită recuperarea taxelor din SUA, în contul atașat cardului Payoneer, Inc al Clientului.

 1. Responsabilitate

Nu vom fi răspunzători de nici o pierdere de venituri, profituri, reputație, pierdere de clienți, pierdere a utilizării, oportunităților, chiar și în cazul în care am fi avut cunoștințe cu privire la posibilitatea apariției unor astfel de pagube sau pierderi, sau pentru orice fel de pagube sau pierderi indirecte, accidentale, speciale sau daune secundare care apar inclusiv și fără a se limita la încălcarea contractului, neglijență, act sau nerespectare voită.

Nu suntem răspunzători în cazul în care nu îndeplinim nici un fel de obligație față de dumneavoastră din cauza unor circumstanțe care nu pot fi controlate de noi precum (dar fără a se limita la): (i) acte divine inclusiv cutremure, cicloni, furtuni, inundații, incendii, boli, ceață, zăpadă sau îngheț; (ii) forță majoră inclusiv (dar fără a se limita la) război, accidente, acte de inamici publici, greve, embargo-uri, riscuri aviatice, controverse locale sau rebeliuni civile; (iii) acte criminale ale unor terți, precum furturi și incendieri premeditate; (iv) acțiunile și omisiunile dumneavoastră; (v)  refuzul nostru de a efectua orice plăți ilegale în numele dumneavoastră.

RT Tax nu poartă nici o responsabilitate pentru:

 1. Suma de rambursat

Toate sumele rambursabile calculate furnizate de RT Tax sunt doar estimări. Aceste sume estimate se bazează pe suma medie rambursată în cazuri similare din anii fiscali anteriori. Suma rambursabilă finală este calculată și emisă de către autoritățile fiscale competente.

Acolo unde există o modificare a legislației fiscale aplicabile în țara din care se solicită rambursarea taxelor, sau în interpretarea sau implementarea regulamentelor și legislației de către autoritățile fiscale din țara respectivă, RT Tax își va respecta angajamentul să organizeze rambursarea în măsura permisă de interpretarea și implementarea legislației de către autoritatea fiscală din acea țară. Decizia valorii exacte a oricărei rambursări sau sume datorate aparține autorității fiscale competente.

 1. Perioada de rambursare

RT Tax va realiza rambursarea cât mai repede posibil, cu condiția ca documentele necesare să fie furnizate de Client și administrația fiscală competentă să realizeze prelucrarea dosarului de rambursare în mod eficient.

Perioada de rambursare afișată pe pagina de internet RT Tax și publicată în diferite materiale publicitare RT Tax este perioada cea mai des întâlnită în rambursarea taxelor, dar aceasta poate fi mai lungă sau mai scurtă. Aceasta depinde de documentele pe care Clientul le-a furnizat, precum și de viteza de operare a autorităților fiscale din țările străine.

Deși timpul necesar autorităților fiscale nu poate fi controlat de RT Tax, ne străduim să obținem rambursarea pentru dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil.

 1. Taxa pentru servicii și taxe suplimentare

Taxa aplicată de RT Tax pentru serviciile de rambursare a taxelor este diferită, în funcție de fiecare țară străină.

RT Tax nu va percepe nici o taxă pentru servicii în avans de la Client. Taxele RT Tax pentru servicii vor fi deduse din suma rambursabilă înainte de efectuarea rambursării către Client. Clientul este de acord să compenseze RT Tax pentru solicitarea rambursării taxelor. Dacă autoritatea fiscală competentă va transmite cecul de rambursare direct Clientului sau transferă banii direct în contul acestuia, în loc de a-l trimite sau transfera banii respectivi către RT Tax, Clientul este obligat să achite companiei RT Tax taxa aferentă serviciilor furnizate de aceasta.

Pentru Clienții care solicită recuperarea taxelor din SUA: vă rugăm să aveți în vedere faptul că există cazuri când Clienții noștri nu pot beneficia de rambursarea taxelor, deoarece se întâmplă ca aceștia să nu fi efectuat o supraplată a taxelor pe teritoriul SUA, ci să existe o datorie a Clientului în ce privește taxele. După cum știți, declarațiile fiscale către autoritățile fiscale ale SUA trebuie efectuate chiar în cazul unei datorii fiscale. Dacă valoarea taxei de rambursat pe care o puteți solicita este prea mică (adică aceasta nu va acoperi nici măcar taxa noastră pentru servicii) sau în cazul în care există o datorie fiscală, se vor aplica următoarele reguli cu privire la furnizarea serviciilor noastre:

În cazul în care valoarea taxei rambursabile pe care o puteți solicita este prea mică pentru a vă emite rambursarea către dumneavoastră, însă acoperă taxa pentru serviciile noastre, vom pregăti și vom furniza declarația fiscală în numele dumneavoastră, dar dumneavoastră nu veți primi nici o rambursare de taxe în contul dumneavoastră (taxa rambursată va fi primită și păstrată de către noi ca și taxă pentru serviciile noastre).

Taxe suplimentare

Clientul se obligă să compenseze companiei RT Tax cheltuielile pentru servicii suplimentare, legate de recuperarea documentelor, verificarea numărului personal (de ex. numărul de securitate socială, numărul de asigurare națională NIN, etc.), organizarea documentelor de rezidență și non-rezidență, acolo unde pregătirea modificărilor relevante pentru rambursările anterioare și anumite opțiuni de plată primează. Pentru informații legate de taxa pentru servicii suplimentare prestate pentru un caz individual, Clientul ar trebui să contacteze RT Tax la info@rttax.com.

 1. Efectuarea rambursării taxelor către Client

Procesul de efectuare a rambursării taxelor către Client depinde de țara străină din care se solicită rambursarea taxelor:

Pentru rambursarea taxelor din SUA:

Pentru rambursarea taxelor din Marea Britanie:

Pentru rambursarea taxelor din alte țări străine:

Dacă dintr-un motiv oarecare RT Tax nu își poate deduce taxa pentru servicii, Clientul trebuie să achite taxa către RT Tax înainte ca RT Tax să trimită rambursarea către Client.

Rambursarea este efectuată către Client folosind informațiile furnizate de către acesta în Formularul de solicitare a rambursării. Dacă se modifică adresa sau informațiile bancare, Clientul este obligat să informeze RT Tax cât mai repede posibil la info@rttax.com. RT Tax nu va fi responsabilă dacă transferul se efectuează într-un cont bancar greșit sau cecul este transmis la o adresă greșită a Clientului.

Înainte de completarea Formularului de solicitare a rambursării, Clientul trebuie să contacteze prin telefon sau să se deplaseze la banca sa pentru a afla cum se poate efectua un transfer la acea bancă dacă plata vine dintr-o țară străină.

În cazul în care furnizează informații incorecte sau incomplete, Clientul se obligă să compenseze comisioanele bancare suplimentare de 50 (cincizeci) USD, în cazul în care banca trebuie să repete transferul.

RT Tax nu va fi responsabilă de nici un fel de comisioane percepute de către banca Clientului sau de banca aferentă pentru transferul bancar.

RT Tax nu deține nici un fel de control asupra comisioanelor aplicate local de către bănci la viramente bancare. RT Tax nu va fi responsabilă de nici un fel de modificări privind comisioanele bancare locale, orice rate de schimb valutar aplicate de bănci sau orice perioadă de timp necesară pentru ca banca să proceseze viramentul.

 1. Serviciul de căutare a documentelor lipsă

În unele cazuri, când Clientul nu ne furnizează un anumit formular necesar de la angajatorul său, cu privire la veniturile Clientului și impozitele reținute, RT Tax va trebui să contacteze angajatorul pentru a obține formularul respectiv. Dacă angajatorul Clientului refuză să coopereze și refuză emiterea formularului, RT Tax nu va purta responsabilitatea pentru rambursarea taxelor.
Pentru Clienții care solicită rambursarea taxelor din SUA (formularul W2): După cum știți deja, în baza reglementărilor legale aplicabile în SUA, orice angajator este obligat să furnizeze foștilor și actualilor angajați formularul W2 până la sfârșitul lunii ianuarie a anului care vine. Formularul W2 este indispensabil pentru depunerea dosarului în vederea rambursării taxelor în SUA. În ce privește formularul dumneavoastră W2, se vor aplica următoarele reguli în legătură cu furnizarea serviciilor noastre:

 1. Taxe pentru securitate socială și medicală (SSMT) din SUA

RT Tax nu poartă nici o responsabilitate pentru rambursarea taxelor SSMT dacă angajatorul, care a reținut aceste taxe de la Client, refuză să coopereze cu Serviciul pentru venituri interne (IRS) sau RT Tax.

Taxa pentru rambursarea taxelor SSMT este percepută separat din rambursarea taxelor la nivel statal și federal.

 1. Drepturi de proprietate intelectuală

Acest website, Contul dumneavoastră și materialele aferente privind serviciile RT Tax, inclusiv orice versiuni, revizuiri, corecții, modificări, îmbunătățiri și/sau ameliorări asupra acestora, materiale însoțitoare, servicii conexe și orice copii pe care le puteți face în baza acestor T&C sunt proprietatea noastră și ale licențiatorilor noștri și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală, inclusiv legislația și tratatele privind drepturile de autor. Acești T&C nu vă transferă nici un drept asupra sau cu privire la acest website, programele aferente, Contul dumneavoastră și materialele asociate cu privire la serviciile RT Tax, ci doar un drept limitat, revocabil de utilizare în conformitate cu aceste T&C. Nimic din aceste T&C nu constituie o renunțare la drepturile noastre de proprietate intelectuală conform oricărei legi.

Siglele și mărcile înregistrate RT Tax ne aparțin nouă sau licențiatorilor noștri și nu vi se acordă nici un fel de drepturi, licențe sau interese asupra acestor mărci înregistrate.

 1. Protecția datelor

Tratăm cu seriozitate chestiunea protecției datelor. RT Tax se asigură că toate informațiile despre Client sunt păstrate secrete și confidențiale.

Puteți găsi mai multe informații cu privire la modul în care procesăm datele cu caracter personal în Politica noastră de confidențialitate online la https://rttax.com/privacy-policy/ sau puteți solicita această politică în format tipărit de la partenerii noștri.

 1. Legislația guvernantă și soluționarea litigiilor

Aceste T&C vor fi guvernate de și interpretate, și toate drepturile și obligațiile părților vor fi stabilite în conformitate cu dreptul material al Statului Illinois, Statele Unite ale Americii, excluzând conflictele legislative.

Orice litigiu, controversă sau reclamație rezultate din sau în legătură cu serviciile RT Tax, aceste T&C și/sau Contract, sau încălcarea, încetarea sau invalidarea acestora va fi soluționată de tribunalele din Statul Illinois, Statele Unite ale Americii.

 1. Alte prevederi

RT Tax comunică cu Clienții prin e-mail la adresa de e-mail furnizată de Client. Clientul trebuie să-și verifice adresa de e-mail în mod regulat, pentru a vedea actualizările privind procesul de rambursare a taxelor.

În măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, RT Tax își rezervă dreptul, la discreția sa, să modifice orice parte a acestui website, serviciile sale aferente și/sau aceste T&C, dacă este nevoie. Astfel de modificări vor fi publicate la https://rttax.com/en/terms-and-conditions. Clienților li se recomandă să verifice în mod regulat această pagină, pentru a fi la curent cu aceste actualizări.

Pentru orice nelămuriri aveți, în calitate de Client, cu privire la calitatea serviciilor furnizate, vă invităm să ne contactați la info@rttax.com.